Vyhláška č. 349/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Čiastka 131/2008
Platnosť od 05.09.2008 do31.08.2012
Účinnosť od 10.09.2008 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené