Vyhláška č. 346/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok

Čiastka 129/2008
Platnosť od 29.08.2008 do30.06.2014
Účinnosť od 01.09.2008 do30.06.2014
Zrušený 381/2011 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené