Nariadenie vlády č. 340/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

(v znení č. 589/2008 Z. z., 348/2009 Z. z.)

Čiastka 128/2008
Platnosť od 29.08.2008 do14.11.2013
Účinnosť od 01.09.2009 do14.11.2013
Zrušený 349/2013 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené