Vyhláška č. 305/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode

(v znení č. 204/2015 Z. z.)

Čiastka 115/2008
Platnosť od 09.08.2008
Účinnosť od 01.09.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 204/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2008 - 31.08.2015

Všetky časové verzie

01.09.2008

Pôvodný predpis

09.08.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené