Zákon č. 272/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

25.07.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené