Vyhláška č. 253/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek

Čiastka 100/2008
Platnosť od 10.07.2008
Účinnosť od 15.07.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.07.2008

Pôvodný predpis

10.07.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené