Nariadenie vlády č. 237/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008 do15.10.2009
Účinnosť od 10.07.2008 do15.10.2009
Zrušený 385/2009 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené