Vyhláška č. 22/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.2008

Pôvodný predpis

24.01.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené