Vyhláška č. 209/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku

Čiastka 84/2008
Platnosť od 13.06.2008 do30.11.2011
Účinnosť od 01.07.2008 do30.11.2011
Zrušený 362/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 - 30.11.2011 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2008 - 30.11.2011

Pôvodný predpis

13.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené