Oznámenie č. 197/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené