Vyhláška č. 196/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

(v znení č. 234/2009 Z. z.)

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008 do31.03.2012
Účinnosť od 15.06.2009 do31.03.2012
Zrušený 100/2012 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené