Vyhláška č. 19/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina

Čiastka 9/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené