Zákon č. 168/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 121/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.05.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2011 121/2011 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.2008 - 30.04.2011

Všetky časové verzie

01.06.2008

Pôvodný predpis

15.05.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené