Zákon č. 167/2008 Z. z.Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.11.2019
Komentáre 14
Literatúra 13
Rozhodnutia súdov 17
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené