Oznámenie č. 163/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Čiastka 67/2008
Platnosť od 01.05.2008
Záväznosť od 20.05.2008
Uzavretie zmluvy 05.07.1978
Ratifikácia zmluvy 22.01.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 28. decembra 1980 v súlade s článkom 4 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 20. mája 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené