Vyhláška č. 120/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Čiastka 49/2008
Platnosť od 10.04.2008 do31.05.2013
Účinnosť od 15.04.2008 do31.05.2013
Zrušený 94/2013 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2008 - 31.05.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.04.2008 - 31.05.2013

Pôvodný predpis

10.04.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené