Oznámenie č. 117/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 47/2008
Platnosť od 08.04.2008
Záväznosť od 01.05.2008
Uzavretie zmluvy 14.03.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené