Oznámenie č. 105/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 40/2008
Platnosť od 29.03.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené