Zákon č. 95/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 67/2010 Z. z.(nepriamo), 319/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 53/2007
Platnosť od 07.03.2007
Účinnosť od 01.11.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2013 319/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2010 - 31.10.2013 67/2010 Z. z.(nepriamo)
01.04.2007 - 31.03.2010

Všetky časové verzie

01.04.2007

Pôvodný predpis

07.03.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené