Zákon č. 644/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2008

Pôvodný predpis

29.12.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené