Zákon č. 517/2007 Z. z.Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 218/2007
Platnosť od 21.11.2007
Účinnosť od 14.01.2019
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 25
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené