Zákon č. 464/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007
Účinnosť od 20.10.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.2007 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.10.2007

Pôvodný predpis

16.10.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené