Zákon č. 452/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.

Čiastka 192/2007
Platnosť od 04.10.2007
Účinnosť od 01.01.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2008

Pôvodný predpis

04.10.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené