Zákon č. 335/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 162/2014 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené