Zákon č. 335/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.10.2007 do31.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené