Zákon č. 274/2007 Z. z.Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Čiastka 126/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2016 do31.12.2019 (za 2 mesiace)
Rozhodnutia súdov 48
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené