Vyhláška č. 258/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Čiastka 118/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2007 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2007

Pôvodný predpis

14.06.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené