Zákon č. 24/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 16/2007
Platnosť od 17.01.2007
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené