Zákon č. 21/2007 Z. z.Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 218/2007 Z. z., 39/2011 Z. z.)

Čiastka 13/2007
Platnosť od 12.01.2007
Účinnosť od 01.04.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené