Oznámenie č. 115/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

(v znení č. 116/2007 Z. z.)

Čiastka 63/2007
Platnosť od 17.03.2007
Účinnosť od 15.10.2006
Uzavretie zmluvy 26.01.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. marca 1991 v súlade s článkom 62 ods. 1.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2006 116/2007 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.1993 - 14.10.2006

Všetky časové verzie

01.01.1993

Pôvodný predpis

01.01.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené