Zákon č. 110/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2007
Platnosť od 15.03.2007
Účinnosť od 01.04.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 8/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2007 - 31.03.2008

Všetky časové verzie

01.04.2007

Pôvodný predpis

15.03.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené