Zákon č. 672/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006
Účinnosť od 15.06.2007
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 4, 29 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2007 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2007 - 14.06.2007

Všetky časové verzie

01.01.2007

Pôvodný predpis

28.12.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené