Úplné znenie č. 445/2006 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

Čiastka 165/2006
Platnosť od 14.07.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené