Úplné znenie č. 420/2006 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Čiastka 154/2006
Platnosť od 27.06.2006
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené