Úplné znenie č. 284/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv

Čiastka 100/2006
Platnosť od 24.05.2006
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené