Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Účinnosť od 01.01.2016
Komentáre 14
Literatúra 25
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené