Zákon č. 255/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006
Účinnosť od 11.05.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.05.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

11.05.2006

Pôvodný predpis

11.05.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené