Zákon č. 25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 18.04.2016 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z. (nepriamo)
Literatúra 30
Rozhodnutia súdov 190
Redakčná poznámka

Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené