Zákon č. 215/2006 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Účinnosť od 01.07.2016 do31.12.2017
Zrušený 274/2017 Z. z.
Literatúra 6
Rozhodnutia súdov 11
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené