Zákon č. 214/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Účinnosť od 01.12.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2009 492/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2006 - 30.11.2009

Všetky časové verzie

01.05.2006

Pôvodný predpis

20.04.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené