Nariadenie vlády č. 154/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

(v znení č. 129/2018 Z. z.)

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 20.05.2018
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 129/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2007 - 19.05.2018 Delená účinnosť
15.03.2006 - 31.12.2006

Všetky časové verzie

15.03.2006

Pôvodný predpis

15.03.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené