Nariadenie vlády č. 153/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2006 - 31.10.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.03.2006 - 31.10.2014

Pôvodný predpis

15.03.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené