Nariadenie vlády č. 152/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené