Nariadenie vlády č. 146/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 15.03.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.03.2006

Pôvodný predpis

15.03.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené