Zákon č. 610/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2006

Pôvodný predpis

24.12.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené