Zákon č. 578/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 233/2005
Platnosť od 16.12.2005
Účinnosť od 16.12.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

16.12.2005

Pôvodný predpis

16.12.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené