Zákon č. 558/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo), 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 226/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 404/2011 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.02.2009 - 31.12.2011 8/2009 Z. z.(nepriamo)
15.01.2008 - 31.01.2009 647/2007 Z. z.(nepriamo)
15.12.2005 - 14.01.2008

Všetky časové verzie

15.12.2005

Pôvodný predpis

13.12.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené