Rozhodnutie č. 556/2005 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 225/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2006

Pôvodný predpis

13.12.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené