Zákon č. 528/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)

(v znení č. 321/2018 Z. z.)

Čiastka 215/2005
Platnosť od 30.11.2005
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 18
Literatúra 12
Rozhodnutia súdov 6

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 321/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.12.2018

Všetky časové verzie

01.01.2006

Pôvodný predpis

30.11.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené