Oznámenie č. 481/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb

Čiastka 195/2005
Platnosť od 27.10.2005
Uzavretie zmluvy 30.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. októbra 2005 na základe článku 16 ods. 1.

OBSAH

I (Čl. 2 - Čl. 3)
II (Čl. 4 - Čl. 6)
III (Čl. 7 - Čl. 8)
IV (Čl. 9)
V (Čl. 10 - Čl. 11)
VI (Čl. 12)
VII (Čl. 13 - Čl. 16)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené